call center

Oferta dla touroperatorów

Posiadamy bazy danych uczestników Akademii Rezydentów i Akademii Animatorów z pełną ewaluacją przeszkolonych osób.

Baza danych zawiera informację dotyczącą posiadanych uprawnień ( np. pilota wycieczek), znajomości języków obcych, doświadczenia zawodowego, oceny podczas odbytego szkolenia animatorów lub rezydentów oraz cech osobowych uczestników. Oceny podczas 2 tygodniowych szkoleń dokonują profesjonalnie przygotowani trenerzy na bazie zunifikowanych narzędzi rekrutacyjnych opracowanych zarówno z punktu widzenia naukowego jak i doświadczenia zawodowego osób zarządzających projektem.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt mailowy:

kacper.daszke@akademiarezydentow.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy, gwarantując profesjonalny dobór kadry.

Zobacz więcej zdjęć